juin 2014

Journal de trading 24 juin

by Serge Demoulin on 24 juin 2014

Journal de trading 18 juin

by Serge Demoulin on 19 juin 2014

Journal de trading 12 juin

by Serge Demoulin on 12 juin 2014

Journal de trading 10 juin

by Serge Demoulin on 10 juin 2014

Journal de trading 6 juin

by Serge Demoulin on 6 juin 2014